首頁(yè)

嗨,歡迎來(lái)到品牌網(wǎng)

全國服務(wù)熱線(xiàn):

品牌商入口
關(guān)注:  

掃一掃關(guān)注品牌網(wǎng)

客服微信號

關(guān)注公眾號

故宮博物院
點(diǎn)贊: 2595
為T(mén)A點(diǎn)贊

故宮博物院

北京故宮是中國明清兩代的皇家宮殿,舊稱(chēng)紫禁城,與法國凡爾賽宮、英國白金漢宮、美國白宮、俄羅斯克里姆林宮并稱(chēng)世界五大宮殿。北京故宮博物院始建于1925年10月10日,是一座中國綜合性博物館,是中國最大的古代文化藝術(shù)博物館,是第一批全國愛(ài)國主義教育示范基。北京故宮博物院收藏品包括但不限于明朝、清朝兩代皇宮及其收藏,涵蓋幾乎整個(gè)古代中國文明發(fā)展史和幾乎所有文物門(mén)類(lèi)。

  • 官網(wǎng): https://www.dpm.org.cn/
  • 地址: 北京市東城區景山前街4號
  • 門(mén)票: 60元
  • 開(kāi)放時(shí)間: 08:30~17:00(周一閉館)
  • 建議游玩時(shí)間: 1天
  • 博物館等級: 國家一級(文物)
  • 文物保護單位: 國家第一批(明、清)
  • 旅游景區級別: 2007年(5A)
  • 免票時(shí)間:

紫禁城內的建筑分為外朝和內廷兩部分。外朝的中心為太和殿、中和殿、保和殿,統稱(chēng)三大殿。三大殿左右兩翼輔以文華殿、武英殿兩組建筑。內廷的中心是乾清宮、交泰殿、坤寧宮,統稱(chēng)后三宮。后三宮兩側排列著(zhù)東、西六宮;東六宮東側是天穹寶殿等佛堂建筑,西六宮西側是中正殿等佛堂建筑。外朝、內廷之外還有外東路、外西路兩部分建筑。

太和殿

太和殿,俗稱(chēng)“金鑾殿”,位于紫禁城南北主軸線(xiàn)的顯要位置,明永樂(lè )十八年(1420年)建成,稱(chēng)奉天殿。太和殿面闊11間,進(jìn)深5間,建筑面積2377.00㎡,高26.92m,連同臺基通高35.05m,為紫禁城內規模最大的殿宇。

中和殿

中和殿,故宮外朝三大殿之一,位于紫禁城太和殿、保和殿之間。始建于明永樂(lè )十八年(1420年),明初稱(chēng)華蓋殿。中和殿平面呈正方形,面闊、進(jìn)深各為3間,四面出廊,金磚鋪地,建筑面積580㎡,屋頂為單檐四角攢尖,屋面覆黃色琉璃瓦,中為銅胎鎏金寶頂。

保和殿

保和殿,位于中和殿后,建成于明永樂(lè )十八年(1420年),初名謹身殿。保和殿面闊9間,進(jìn)深5間,建筑面積1240.00㎡,高29.50m。屋頂為重檐歇山頂,上覆黃色琉璃瓦,上下檐角均安放9個(gè)小獸。上檐為單翹重昂七踩斗栱,下檐為重昂五踩斗栱。

文華殿

文華殿始建于明初,位于外朝協(xié)和門(mén)以東,與武英殿東西遙對。因其位于紫禁城東部,并曾一度作為“太子視事之所”。文華殿主殿為工字形平面。前殿即文華殿,南向,面闊5間,進(jìn)深3間,黃琉璃瓦歇山頂。

乾清宮

乾清宮,內廷后三宮之一,始建于明代永樂(lè )十八年(1420年)。乾清宮為黃琉璃瓦重檐廡殿頂,座落在單層漢白玉石臺基之上,連廊面闊9間,進(jìn)深5間,建筑面積1400㎡,自臺面至正脊高20余米,檐角置脊獸9個(gè)。

坤寧宮

始建于明永樂(lè )十八年(1420年),座北面南,面闊連廊9間,進(jìn)深3間,黃琉璃瓦重檐廡殿頂。明代是皇后的寢宮。清順治十二年改建后,為薩滿(mǎn)教祭神的主要場(chǎng)所,室內東側兩間隔出為暖閣,作為居住的寢室,門(mén)的西側四間設南、北、西三面炕,作為祭神的場(chǎng)所。

交泰殿

交泰殿平面為方形,深、廣各3間,單檐四角攢尖頂,銅鍍金寶頂,黃琉璃瓦,雙昂五踩斗栱,梁枋飾龍鳳和璽彩畫(huà)。四面明間開(kāi)門(mén),三交六椀菱花,龍鳳裙板隔扇門(mén)各4扇,南面次間為檻窗,其余三面次間均為墻。殿內頂部為盤(pán)龍銜珠藻井,地面鋪墁金磚。

天穹寶殿

天穹寶殿位于紫禁城內廷東路、東小長(cháng)街北段欽昊門(mén)內,東臨東筒子路,西鄰景陽(yáng)宮,始建于明代,初名玄穹寶殿。天穹寶殿的院落為長(cháng)方形,南墻正中開(kāi)琉璃門(mén)1座,名天穹門(mén)。

北京故宮旅游攻略

故宮路線(xiàn)

1、兩小時(shí)路線(xiàn):

(1)午門(mén)→太和門(mén)→弘義閣→太和殿→中和殿→保和殿→乾清門(mén)→乾清宮→交泰殿→坤寧宮→御花園→神武門(mén)

(2)午門(mén)→太和門(mén)→太和殿→保和殿西廡→保和殿東廡→中和殿→保和殿→乾清門(mén)→乾清宮→交泰殿→坤寧宮→御花園→神武門(mén)

2、半日游:

(1)午門(mén)→文華殿(書(shū)畫(huà)館)→太和門(mén)→太和殿→中和殿→保和殿→奉先殿(鐘表館)→乾清宮→交泰殿→坤寧宮→養心殿→西六宮區→御花園→神武門(mén)

(2)午門(mén)→太和門(mén)→弘義閣→太和殿→中和殿→保和殿→軍機處→養心殿→永壽宮→太極殿→長(cháng)春宮→翊坤宮→儲秀宮→咸福宮→御花園→坤寧宮→交泰殿→乾清宮→乾清門(mén)→奉先殿(鐘表館)→錫慶門(mén)→九龍壁→皇極門(mén)→皇極殿→寧壽宮→暢音閣→養性殿(珍寶館)→寧壽宮花園(乾隆花園)→樂(lè )壽堂→頤和軒→符望閣→珍妃井→神武門(mén)

3、一日游:

(1)午門(mén)→武英殿→文華殿(書(shū)畫(huà)館)→太和門(mén)→太和殿→中和殿→保和殿→乾清宮→交泰殿→坤寧宮→養心殿→西六宮區→御花園→東六宮區→奉先殿(鐘表館)→寧壽宮區(珍寶館、戲曲館)→神武門(mén)

(2)午門(mén)→熙和門(mén)→武英殿→熙和門(mén)→太和門(mén)→弘義閣→太和殿→中和殿→保和殿→軍機處→養心殿→永壽宮→太極殿→長(cháng)春宮→翊坤宮→儲秀宮→咸福宮→御花園→坤寧宮→交泰殿→乾清宮→乾清門(mén)→奉先殿(鐘表館)→錫慶門(mén)→九龍壁→皇極門(mén)→皇極殿→寧壽宮→暢音閣→養性殿(珍寶館)→寧壽宮花園(乾隆花園)→樂(lè )壽堂→頤和軒→符望閣→珍妃井→東筒子→蒼震門(mén)→延禧宮→景仁宮→齋宮→承乾宮→永和宮→景陽(yáng)宮→鐘粹宮→欽安殿→神武門(mén)

住宿推薦

故宮位于市中心,交通四通八達,住哪都可以。如果想選擇離故宮比較近的住宿,可以在前門(mén)大街或者王府井附近比較方便,前門(mén)步行街,也有很多老北京老字號。

特別提示:節假日等旅游高峰時(shí)段一定要提早訂房。

美食、購物推薦

游玩故宮,可以去附近的王府井小吃一條街品嘗美食。它占地2000多平方米,建筑面積1000余平方米,設施齊全、全天經(jīng)營(yíng)。街內除風(fēng)味小吃以外,還有專(zhuān)門(mén)售賣(mài)、制作民間工藝品、民俗用品的舊式攤位?;蛘呖梢栽谇彘T(mén)、御花園、坤寧門(mén)附近,餐飲、茶飲、書(shū)店和商店較為集中,可購買(mǎi)故宮相關(guān)的資料書(shū)籍和畫(huà)冊、工藝品等。

不同季節特色

春季

春分時(shí)節,入故宮。宮墻外的玉蘭已經(jīng)開(kāi)放了,白色的花瓣映襯著(zhù)紅墻,是游故宮的經(jīng)典搭配。由南往北,從西線(xiàn)一路查看花事,海棠、牡丹、芍藥、紫藤等,初露花苞,只有杏花一枝獨秀,開(kāi)在慈寧宮里,開(kāi)在御花園里。

夏季

故宮內擁有5座冰窖,每座建筑的外形都是完全相同的,類(lèi)似于陜西的窯洞一般,在夏天發(fā)揮著(zhù)重要的作用。每座冰窖建筑內部,東西寬約6.4米,南北長(cháng)11米有余,窖底下沉地面以下約1.5米,可以?xún)Υ娲罅康乃?,也可以供人乘涼?/p>

秋季

故宮的秋天,銀杏葉由綠轉黃,深秋金色的儀式宣告開(kāi)場(chǎng)。沿棧道踏著(zhù)秋色徐徐前進(jìn),弘義閣幻彩的琉璃,翠綠與金黃色的云頂,似一道彩云為銀杏葉蔭蔽,落日融進(jìn)斑駁樹(shù)影間的彩畫(huà)里光彩熠熠。

冬季

冬天的雪中故宮,美麗如畫(huà),銀裝素裹的紫禁城,紅墻黛瓦映白雪。迎著(zhù)飄落的雪花走上城墻,皚皚白雪中飽覽紫禁城的雄偉壯闊。鑾殿穹頂配上白雪覆蓋,紅磚綠瓦分外妖嬈透露出莊嚴卻又帶著(zhù)一絲靈動(dòng)俏麗。

門(mén)票/開(kāi)放時(shí)間

開(kāi)放時(shí)間

旺季(4月1日至10月31日):8:30-17:00

淡季(11月1日-次年3月31日):8:30-16:30

注:故宮每逢周一閉館,以上時(shí)間規定均包含大門(mén)、珍寶館和鐘表館。

故宮門(mén)票價(jià)格

旺季門(mén)票:60元;淡季門(mén)票:40元

景點(diǎn)門(mén)票:

珍寶館(即進(jìn)入寧壽宮區,還包括戲曲館、石鼓館)、鐘表館(即進(jìn)入奉先殿區):成人票:10元,學(xué)生/兒童票:5元

優(yōu)待政策:

1、大、中、小學(xué)生(含港、澳、臺學(xué)生,不含成人教育、研究生),憑學(xué)生證或學(xué)校介紹信,可購學(xué)生票。

2、6周歲(不含6周歲)至18周歲(含18周歲)未成年人,可憑身份證、戶(hù)口本或護照購買(mǎi)兒童票。

3、60歲以上(含60歲)老年人憑身份證原件,門(mén)票半價(jià)優(yōu)惠。

4、持有本市社會(huì )保障金領(lǐng)取證的人員,門(mén)票半價(jià)優(yōu)惠。

5、離休干部憑離休證,免票參觀(guān)。

6、6周歲(含6周歲)以下或身高1.2米(含1.2米)以下兒童免票參觀(guān)。

7、殘疾人憑殘疾人證件,免票參觀(guān)。

8、“三八”婦女節,婦女享受門(mén)票半價(jià)優(yōu)惠。

9、“六一”兒童節,14周歲以下兒童(含14周歲),免費參觀(guān),隨同家長(cháng)一人享受半價(jià)優(yōu)惠。

10、“八一”建軍節,現役軍人憑有效證件,免費參觀(guān)。

購票須知:

1、門(mén)票提前10天20點(diǎn)預售,售完為止。

2、故宮博物院實(shí)行實(shí)名制購票,所有觀(guān)眾需錄入身份信息方可預定。

3、每個(gè)有效證件每個(gè)入院日限購一張門(mén)票。

4、預售門(mén)票在未使用的情況下,可于預約參觀(guān)日當天下午20點(diǎn)前在本平臺申請退款,超過(guò)時(shí)限則無(wú)法退款。

5、退款會(huì )在預約入院日之后的5日內執行。

故宮基本介紹

故宮博物院,占地面積723600余平方米,東西寬753米,南北長(cháng)961米。城墻四面各設城門(mén)一座:南名午門(mén),北稱(chēng)神武門(mén),左右為東華門(mén)、西華門(mén),其中午門(mén)為參觀(guān)入口,神武門(mén)為參觀(guān)出口。整組宮殿建筑布局謹嚴,秩序井然,布局與形制均嚴格按照封建禮制和陰陽(yáng)五行學(xué)說(shuō)設計與營(yíng)造,映現出帝王至高無(wú)上的權威。

建筑布局

1、整體建筑

故宮,整個(gè)建筑金碧輝煌,莊嚴絢麗,均是木結構、黃琉璃瓦頂、青白石底座。宮內以太和、中和、保和三大殿為中心,沿著(zhù)一條南北向中軸線(xiàn)排列,并向兩旁展開(kāi),南北取直,左右對稱(chēng)。這條中軸線(xiàn)不僅貫穿在紫禁城內,而且南達永定門(mén),北到鼓樓、鐘樓,貫穿了整個(gè)城市,氣魄宏偉,規劃嚴整,極為壯觀(guān)。

2、外朝分布

外朝是皇帝處理政事的地方,皇帝登基、大婚、冊封、命將、出征等都要在這里舉行盛大儀式,其時(shí)數千人“三呼萬(wàn)歲”,數百種禮器鐘鼓齊鳴,極盡皇家氣派。

3、故宮內廷

故宮建筑的后半部叫內廷,內廷以乾清宮、交泰殿、坤寧宮為中心,東西兩翼有東六宮和西六宮,是皇帝處理日常政務(wù)之處也是皇帝與后妃居住生活的地方。前半部建筑象征皇帝的至高無(wú)上,后半部?jì)韧⒔ㄖ嗍亲猿稍郝洹?/p>

景區歷史

明朝和清朝,是中國封建王朝史上最后兩個(gè)朝代。兩朝宮廷,既指明清帝王使用的皇宮,也指清兩朝最高統治核心的代名詞。明清宮廷五百多年的歷史,故宮作為整個(gè)明清史的一部分,向人們展示了這五百多年來(lái)明清帝后多姿多彩又冷酷殘忍的生活畫(huà)卷。

展館專(zhuān)館

1、珍寶館

展示各種材質(zhì)的明清手工藝品、禮制文物、陳設器物、佛教文物。這些珍寶大都選用金、銀、玉、翠、珍珠及各種寶石等名貴材質(zhì),并征調各地著(zhù)名匠師設計制造,

2、家具館

南大庫家具館,從使用者的角度切入,還原歷史上帝王理政、燕居乃至宮廷繪畫(huà)中的場(chǎng)景。讓陳設的家具為您講述發(fā)生在它們身上和身邊的故事,讓觀(guān)眾感覺(jué)到當年的盛世繁華、感觸它們主人的溫度。

館藏文物

1、古書(shū)畫(huà)

故宮共藏有繪畫(huà)、壁畫(huà)、版畫(huà)、書(shū)法、尺牘、碑帖約14萬(wàn)件,占世界公立博物館所藏中國古代書(shū)畫(huà)總量的四分之一左右。故宮書(shū)畫(huà)館設在武英殿區,每年春到秋季舉辦兩到三期常設書(shū)畫(huà)展。

2、瓷器

故宮博物院擁有35萬(wàn)件陶瓷器,總量居世界博物館之首,包括一級品1100多件,二級品約5.6萬(wàn)件,另有從全國200多個(gè)窯口所采集的3.6萬(wàn)余片陶瓷標本。藏品覆蓋面極廣,貫穿整個(gè)中國陶瓷史,兼顧陶器與瓷器、官窯與民窯。

3、銅器

故宮是世界上收藏中國青銅器數量最多的博物館。館藏藏歷代銅器1.5萬(wàn)余件(不包括錢(qián)幣和銅鏡),其中先秦青銅器約1萬(wàn)件,有銘文的1600余件這三個(gè)數量均占中外傳世與出土數量總和的十分之一以上。

景區交通

1、午門(mén)(參觀(guān)入口):

(1)天安門(mén)東:1、120、2、52、82、夜1、觀(guān)光1線(xiàn)、觀(guān)光2線(xiàn)公共汽車(chē)和1號地鐵線(xiàn)。

(2)天安門(mén)西:1、5、52、夜1、觀(guān)光1線(xiàn)、觀(guān)光2線(xiàn)公共汽車(chē)和1號地鐵線(xiàn)。

2、神武門(mén)(參觀(guān)出口):

101、103、109、124路無(wú)軌電車(chē)和58、夜13路、觀(guān)光1線(xiàn)、觀(guān)光2線(xiàn)公共汽車(chē)。

3、東華門(mén)(參觀(guān)出口):

2、82、夜2路、觀(guān)光2線(xiàn)公共汽車(chē)。

4、西華門(mén)(工作人員通道):

5路、觀(guān)光1線(xiàn)、觀(guān)光2線(xiàn)公共汽車(chē)。

實(shí)用信息

服務(wù)設施

1、行李寄存:故宮午門(mén)與神武門(mén)外東側可寄存行李,存包行李還可在午門(mén)(南門(mén))至神武門(mén)(北門(mén))之間免費運送。存包處工作時(shí)間為8:30-18:00。

2、景區講解:故宮博物館提供電子導覽服務(wù)。電子自助服務(wù)提供位置:太和門(mén)、三大殿東西兩側門(mén)道地址。3、講解器租賃:午門(mén)與神武門(mén)內處提供電子導游講解器租賃。費用:押金每臺100元電子導游:漢語(yǔ)版、粵語(yǔ)版每臺20元。其他語(yǔ)種每臺40元。

4、衛生間:景區內設有衛生間,分別在景區售票處、游客中心、蘭亭展覽室、武器庫、南群房、承乾門(mén)等設施附近,并標有醒目的指示牌。

5、母嬰室:故宮景區隆宗門(mén)附近設有護嬰中心,可供游客免費在護嬰中心喂哺、照料嬰兒、更換尿片等。

6、殘障通道:故宮設有殘障通道,有明顯標識,若不清楚也可尋求工作人員幫助。

ATM機:故宮博物館內設2處ATM機,具體位置可在故宮博物院官方網(wǎng)站查看。

7、餐廳:故宮設有6個(gè)餐廳,分別在隆宗門(mén)、景運門(mén)、箭亭、養心殿、神寧宮(有2家)附近設有餐廳。

8、紀念品商店:故宮景區內設有20家商店,分別在武英殿(1家)、文華殿(1家)、景運門(mén)(2家)、養心殿(1家)、乾清宮(3家)、交秦殿(2家)、御花園(6家)、乾隆花園(1家)、皇極店(2家)、神武門(mén)(1家)附近。

9、便利店:園內設有便利店,分別在景區入口、出口處及中途游覽道路兩側、坤寧宮、交泰殿、神武門(mén)等附近??墒褂弥Ц秾?微信支付。

旅游貼士

1、故宮非常之大,有九千多間宮殿,如果一天內都逛遍幾乎不可能。一般游客只游覽三大殿、后三宮、御花園,基本上從南到北大半天就能逛完。有更多時(shí)間的游客朋友可以繞去東、西路的各個(gè)宮殿,更仔細地觀(guān)摩其中展覽的稀世珍寶。

2、所有參觀(guān)的游客只能從靠近天安門(mén)廣場(chǎng)的“午門(mén)”進(jìn)入,其他門(mén)只出不進(jìn)。

3、故宮沒(méi)有專(zhuān)用停車(chē)場(chǎng),最近的公共停車(chē)場(chǎng)在東華門(mén)外、景山后街與北海南門(mén),車(chē)位有限。建議觀(guān)眾選擇公共交通前往。

4、景區部分區域不定期關(guān)閉,以備調整、布展,詳細信息請查詢(xún)官網(wǎng)。

穿衣指南

故宮建筑主題是紅黃,可以穿素的淺色衣服,太時(shí)尚花哨的衣服不太合適,同色系或對比色的搭配,拍照效果更好。

周邊游攻略

周邊游著(zhù)名景點(diǎn)

周邊景點(diǎn)大概距離游玩時(shí)長(cháng)
景山公園230米2小時(shí)
北海公園790米4小時(shí)
中國國家博物館1.1公里3~4小時(shí)
天安門(mén)廣場(chǎng)1.4公里3~4小時(shí)
南鑼鼓巷1.8公里1小時(shí)
什剎海公園3.4公里2~3小時(shí)
日壇公園3.5公里3小時(shí)
孔廟和國子監博物館4公里2小時(shí)
北京動(dòng)物園6.8公里4小時(shí)
盧溝橋19.7公里2小時(shí)


相關(guān)知識

網(wǎng)站提醒和聲明

本站為用戶(hù)提供存儲空間服務(wù),凡本站注明"由注冊用戶(hù)上傳提供“的內容,均屬于用戶(hù)提交或轉載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站觀(guān)點(diǎn),版權屬于用戶(hù)或相關(guān)權利人。如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問(wèn)題,請及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第—時(shí)間刪除或更正。